Warto wiedzieć

Co zrobić, gdy potrzebujesz kredytu, a znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej? W wielu sytuacjach rozwiązaniem jest wzięcie kredytu bez BIK, jednak często nawet instytucje pozabankowe odmawiają udzielenia kredytu osobom, których sytuacja finansowa jest zła. Jednak w takiej sytuacji możesz wziąć kredyt z poręczycielem — żyrant umożliwia firmie pozabankowej bardzo łatwe odzyskanie swoich należności. W tym artykule poznasz szczegóły tego, jak wygląda branie takiej pożyczki, jednak zacznijmy od podstaw.

Jak działa poręczanie kredytu?

Poręczenie kredytu jest wykorzystywane, gdy pożyczkobiorca ma niską zdolność kredytową. W normalnej sytuacji pożyczkodawca odrzuciłby wniosek o pożyczkę, jednak wzięcie zobowiązania z poręczycielem umożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Osoba będąca żyrantem zobowiązuje się do spłaty zobowiązania, jeżeli pożyczkobiorca tego nie zrobi. Dzięki temu wierzyciel w łatwy sposób może dochodzić swoich należności, gdy dojdzie do problemów ze spłatą zobowiązań. To sprawia, że poręczyciel bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Ze względu na to nie każdy może zostać żyrantem.

Wymagania wobec żyrantów

Żeby osoba mogła zostać żyrantem, musi mieć ukończone 18 lat oraz musi posiadać stałe, comiesięczne dochody. Ważne jest to, że źródło tych dochodów może być różne — osoba nie musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Żyrantem mogą zostać również właściciele firm, freelancerzy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie, a nawet emeryci i renciści (chociaż Ci do określonego wieku).

Oczywistym faktem jest, że żyrant kredytu musi mieć pozytywną zdolność finansową, a co za tym idzie, nie może posiadać zadłużenia oraz zajęć komorniczych. Bardzo przydatna będzie pozytywna historia kredytowa. Nie ma natomiast wymagań co do związku żyranta z pożyczkobiorcą — może być nim każda osoba, która spełnia powyższe wymagania. Mimo to osoby starające się o pożyczkę z oczywistych względów wybierają osoby, z którymi mają bliskie relacje.

Jakie obowiązki i prawa ma żyrant?

Najważniejszym obowiązkiem poręczyciela jest spłata zobowiązania, gdy nie zrobi tego pożyczkobiorca. Jednakże żyrant ma również pewne prawa, do najważniejszych należy możliwość żądania od pożyczkodawcy informacji o stanie spłaty kredytu oraz możliwość wglądu do aktualnej spłaty zadłużenia.

Ponadto instytucja, która udziela pożyczki, ma obowiązek powiadamiać żyranta o opóźnieniach w spłacie zobowiązania, jeżeli takowe nastąpią.

Wiele osób jednak zadaje sobie inne bardzo ważne pytanie.

Czy poręczyciel może wycofać się z umowy?

Po podpisaniu umowy wycofanie się z niej jest bardzo trudne. Dlatego też istotne jest, żeby dokładnie przemyśleć decyzję o pozostaniu żyrantem i zapoznać się ze swoimi obowiązkami.

Jednak istnieje też dobra wiadomość — istnieje możliwość, w której instytucja finansowa udzielająca pożyczki zwolni żyranta z jego obowiązków. Żeby do tego doszło:

- Pożyczkobiorca musi spłacać terminowo swoje zobowiązania.

- Osoba spłacająca zobowiązanie musi wyznaczyć inną formę zabezpieczenia długu.

- Pożyczkodawca musi wyrazić zgodę na zwolnienie żyranta z pełnionej przez niego funkcji.

Jednak będąc poręczycielem, trzeba liczyć się z tym, że będzie pełniło się taką funkcję przez cały okres trwania zobowiązania. Warto podkreślić, że jego nieterminowa spłata przez pożyczkobiorcę wyklucza możliwość wycofania się żyranta z umowy.

Zaciąganie innych zobowiązań przez poręczycieli

Niektóre osoby mogą wahać się przed zostaniem żyrantem ze względu na obawy przed wpływem takiej umowy na ich zdolność kredytową. Trzeba tutaj zaznaczyć, że osoba poręczająca kredyt nie ma żadnych przeciwwskazań przed zaciąganiem innych zobowiązań, jednocześnie poręczyciel ma naturalnie niższą zdolność kredytową. Instytucje finansowe udzielające pożyczek nie mają bowiem pewności, że w przyszłości żyrant nie będzie musiał spłacać dodatkowego zobowiązania.

To oznacza, że instytucje finansowe rozpatrując wniosek o pożyczkę żyranta, biorą pod uwagę to, że pełni on funkcję poręczyciela i uwzględniają ja w ocenie jego zdolności kredytowej.

Czym różni się poręczanie kredytów hipotecznych?

Na koniec warto wspomnieć o poręczeniu kredytu hipotecznego. Jest to zobowiązanie zaciągane najczęściej na dużą kwotę, a jedną z możliwych form jego zabezpieczenia jest właśnie poręczenie.

Jakie wymagania musi spełniać żyrant w takiej sytuacji?

Wymagania czysto teoretycznie są identyczne z tymi opisywanymi wcześniej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ze względu na wielkość kredytów hipotecznych osoba będąca żyrantem musi posiadać wysoki dochód oraz majątek będący zabezpieczeniem kredytu. Wiele instytucji finansowych daje po prostu możliwość osobie, która chce być żyrantem przystąpienie do kredytu jako współkredytobiorca. Warto rozważyć taką opcję, zwłaszcza że nie wymaga ona tego, żeby współkredytobiorca był właścicielem nieruchomości.

Prowadzisz własne gospodarstwo i potrzebujesz zastrzyku gotówki? Czasem jedynym rozwiązaniem jest wzięcie pożyczki dla rolnika. Pozwala ona rozwiązać większość kłopotów finansowych gospodarstwa. W tym artykule dowiesz się gdzie znaleźć pożyczkę dla rolnika oraz co ją różni od klasycznych pożyczek i kredytów.

Gdzie szukać pożyczki dla rolnika i dlaczego warto to robić?

Prowadzenie własnego gospodarstwa nie jest zadaniem prostym — praca jest bardzo wymagająca, a nie zawsze plony są dostatecznie duże. Dlatego też rolnicy nierzadko popadają w problemy finansowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy w jednym roku plony są bardzo obfite, a w kolejnym już nie.

Na szczęście pożyczkodawcy zauważyli potrzeby rolników i przygotowali specjalne oferty, dla tego segmentu rynku. Warto zwrócić uwagę szczególnie na firmy pozabankowe, których oferta może być alternatywą dla kredytów zaciąganych w bankach — niektóre firmy z sektora pozabankowego przygotowały specjalne oferty dla rolników. Mogą oni wziąć pożyczkę przez internet, ponadto mogą przeznaczyć kwotę na dowolny cel w zależności od potrzeb np. zakup nawozów, albo nowego sprzętu.

Niektórym osobom może wydawać się problematyczne znalezienie pożyczki dedykowanej rolnikom, jednak w tym celu warto skorzystać po prostu z porównywarek dostępnych w internecie. Dzięki nim można w jednym miejscu sprawdzić informacje na temat wielu ofert.

Zanim weźmiesz pożyczkę — ocenić ryzyko kredytowe!

Oferta rynku finansowego bardzo często jest przyjazna dla konsumentów, jednak nie oznacza to, że powinniśmy brać maksymalne kwoty pożyczek, jakie zostały nam przyznane. Warto samemu ocenić swoją zdolność kredytową i ocenić jak dużą pożyczkę jesteśmy w stanie spłacić.

Jeżeli chodzi natomiast o obliczanie zdolności kredytowej, przez pożyczkodawcę, to ono zaczyna się analizy faktur oraz rachunków otrzymywanych przez danego rolnika. Ważne jest, żeby ten dał pożyczkodawcy jak najdokładniejszy i najbardziej kompletny zbiór informacji o źródłach dochodu — również tych dodatkowych jak np. dotacjach z UE lub programach partnerskich. Pomocne będzie również przedstawienie dochodów szacunkowych.

Bardzo często pożyczkodawcy chcą też poznać plany rolnika co do tego, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość. Tutaj ważne jest, żeby mieć nie tylko swoją wizję, ale również konkretne dane, które pozwolą udowodnić pożyczkodawcy, że twoje plany faktycznie uda się zrealizować. Przykładowo, jeżeli będziesz oszacowywał zarobek, to nie mów tylko o przychodach, ale również o kosztach. Ponadto możesz podać jako porównanie dane z ubiegłego roku. Zebranie tych wszystkich informacji przez Ciebie ułatwi pożyczkodawcy rozpatrzenie twojego wniosku o pożyczkę, ponadto też pomoże mu określić jaką maksymalną kwotę może Ci pożyczyć.

Dokumenty potrzebne do wzięcia kredytu dla rolnika

Bez względu na to, czy będziesz starał się o pożyczkę dla rolnika online, czy też offline potrzebujesz kompletu dokumentów. Przede wszystkim musisz mieć dokumenty, które potwierdzają twoją tożsamość oraz udowodnią, że prowadzisz działalność gospodarczą. Ponadto ważne są też informacji o twojej ziemi m.in. dokument potwierdzająco prawo własności, wpis z rejestru gruntów. Oczywiście nie można zapominać o podstawowym dokumencie, jakim jest dowód osobisty. W przypadku składania wniosku online procedura jest bardzo prosta. Wchodzisz na stronę pożyczkodawcy i wypełniasz wniosek na jego stronie internetowej — jeżeli masz problem z jakimś etapem, to zawsze możesz zadzwonić do pożyczkodawcy, żeby otrzymać pomoc. Na etapie wypełniania wniosku bardzo ważne jest określenie kwoty pożyczki oraz czasu jej spłaty.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku trzeba czekać na odpowiedź od firmy pożyczkowej. W kolejnym etapie dostaniesz dalsze instrukcje, najczęściej albo ktoś do Ciebie zadzwoni, żeby potwierdzić twoje dane, albo zostaniesz poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz pieniądze na swoje konto bankowe.

Jeżeli interesujesz się rynkiem pożyczkowym, to z całą pewnością słyszałeś o BIK-u, czyli biurze informacji kredytowych. Jednak czy wiesz, czym jest baza ERIF? Jakie informacje do niej trafiają? Odpowiedzi na te pytania poznasz w tym artykule.

Czym jest baza ERIF i jakie dane zbiera?

Erif Biuro Informacji Gospodarcze SA — jest to jedno z najważniejszych przedsiębiorstw udzielających informacji gospodarczej. Jest ono członkiem grupy windykacyjnej KRUK. Erif zbiera i przechowuje informacje gospodarcze o konsumentach, ponadto jest odpowiedzialne za udostępnianie innym podmiotom tych informacji. Warto zwrócić uwagę, że w bazie ERIF znajdują się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.

Każda firma pożyczkowa ma wgląd do bazy ERIF i może te informacje wykorzystać do rozpatrzenia twojego wniosku o kredyt lub pożyczkę.

Główna różnica pomiędzy BIK-iem a bazą ERIF jest to, że baza ERIF gromadzi zarówno dane pozytywne, jak i negatywne. To oznacza, że trafiasz do tego rejestru zarówno kiedy spłacasz swoje zobowiązania finansowe w terminie, jak i wtedy gdy tego nie robisz i powstaje zadłużenie.

W jaki sposób trafia się do bazy ERIF?

Tak naprawdę, każda osoba i każde przedsiębiorstwo, które sięga po kredyt i pożyczkę musi liczyć się z tym, że trafi do bazy ERIF. W przypadku osób fizycznych zadłużenie musi sięgać co najmniej kwoty 200 zł, natomiast w przypadku przedsiębiorstw, kwota minimalna wynosi 500 zł.

Jeżeli widniejesz w bazie ERIF, to możesz spodziewać się tego, że różne instytucje finansowe będą wykorzystywać te informacje. Ma to szczególnie duże znaczenie, jeżeli miałeś problemy ze spłatą swoich zobowiązań — wtedy możesz mieć problemy z uzyskaniem pożyczki.

Oczywiście rynek odpowiada na potrzeby różnych osób, znajdziesz oferty, które są dostosowane również do osób, które widnieją w bazach ERIF, czy też BIK. Wiele firm oferuje dziś pożyczki bez sprawdzania baz. Warto jednocześnie pamiętać, że taki pożyczkodawca ma możliwość zajrzeć w rejestry, jednak nie musi tego robić oraz nie musi podejmować decyzji na podstawie nie. Tego typu oferty są świetne dla osób, których historia kredytowa nie prezentuje się najlepiej, albo które mają po prostu złą zdolność kredytową.

Erif zbiera wiele pozytywnych informacji

To, co odróżnia ERIF od BIG-u jest to, że znajdują się tu również pozytywne informacje. Od 2011 roku w tej bazie zbierane są również zapisy o terminowych płatnościach. Dzisiaj natomiast w rejestrze są gromadzone dane prawie 40 milionów spraw finansowych, z czego zdecydowana większość zapisów dotyczy informacji pozytywnych. Ta informacja też ma bardzo duże znaczenie do oceny tego, jak wygląda rynek pożyczkowy w Polsce, oznacza ona, że konsumenci w znaczącej większości podejmują rozsądne decyzje o zaciąganiu zobowiązań i spłacają je na czas.

Sprawdzenie swoich danych w bazie ERIF

Warto zauważyć, że nie do danych z rejestru bazy ERIF mają dostęp nie tylko pożyczkodawcy — każda osoba może sprawdzić, czy są na jej temat informacje w tej bazie. W tym celu wystarczy wejść na stronę internetową rejestru i założyć tam swoje konto. Po wykonaniu tego kroku możesz wygenerować specjalny raport, w którym znajdziesz informacje zarówno o twoich zaległych, jak i uregulowanych płatnościach. Generowanie takiego raportu raz na pół roku jest darmowe, natomiast jeżeli będziesz chciał, lub potrzebował częściej sprawdzać swoją zdolność finansową, to jednorazowe wygenerowanie raportu będzie kosztowało 3 zł.

Warto jednocześnie pamiętać, że baza ERIF nie jest jedyną. Jeżeli nie znalazłeś w niej swojego wpisu, natomiast twój wniosek o pożyczkę został odrzucony, to mogą być inne przyczyny takiej decyzji pożyczkodawcy. Być może chciałeś wziąć na siebie zbyt duże zobowiązanie, które przekracza twoją zdolność kredytową, z być może wpis na temat twojej osoby istnieje w innych bazach takich jak np. KRD czy BIK.

Pożyczki i kredyty potrafią pomóc w realizacji naszych celów, marzeń. To świetne uzupełnienie naszego budżetu w trudnych sytuacjach. Jednocześnie, jeżeli nie zapanujemy nad zaciąganiem kolejnych zobowiązań finansowych, to powstaje ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia.

Czym jest spirala zadłużenia?

O spirali zadłużenia mówimy wtedy, gdy liczba różnych zaległości finansowych stale rośnie, natomiast zaciągane są kolejne pożyczki w celu spłaty poprzednich. Czasem faktycznie stare zobowiązania są regulowane, jednak powstają nowe, które są większe od poprzednich. Ta metoda działa, do punktu krytycznego, gdy firmy pożyczkowe odmawiają pożyczenia gotówki.

Niestety w spiralę zadłużenia można wpaść bardzo szybko. Początkowe objawy wpadania w spiralę długów są praktycznie niezauważalne — mamy kłopoty ze spłatą jednego zobowiązania, więc po prostu bierzemy kolejne i wszystko wygląda dobrze. W końcu poradziłeś sobie ze spłatą pożyczki. Jednak ze spłatą kolejnej znowu pojawiają się problemy, więc bierzesz trzecią. I tak zaczynasz wpadać w błędne koło.

Jak uniknąć spirali zadłużenia?

Mimo że wpadnięcie w spiralę zadłużenia to zagrożenie jak najbardziej realne, to można go uniknąć, jeżeli odpowiednio do tego podejdziesz.

Przede wszystkim, żeby nie wpaść w spiralę zadłużenia, należy rozsądnie oceniać swoją zdolność finansową. Oczywiście banki i firmy pozabankowe oceniają zdolności kredytowe pożyczkobiorców, jednak nie są w stanie sprawdzić wszystkiego. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek już na etapie zaciągania zobowiązania finansowego. Natomiast na etapie spłaty pamiętaj o tym, żeby regularnie spłacać swoje zobowiązania. To bardzo ważny element. No i przede wszystkim, gdy zapowiadają się trudności ze spłatą pożyczki, to zastanów się, czy faktycznie nie jesteś w stanie tego zrobić. Bardzo często rezygnacja z przyjemności i zaciśnięcia pasa umożliwi Ci terminową spłatę pożyczki.

Jeżeli masz kłopoty ze spłatą, to nie bierz kolejnej pożyczki, tylko skontaktuj się ze swoim pożyczkodawcą. Bardzo często będzie istniała możliwość zmiany wysokości rat, przesunięcia terminu ich spłaty. Może wiązać się to z dodatkowymi kosztami kredytu, jednak i tak jest to lepsze rozwiązanie, niż zaciąganie kolejnych pożyczek.

Pamiętaj, że w spiralę zadłużenia można wpaść, nawet zaczynając od pożyczek i kredytów zaciąganych początkowo na bardzo małe sumy. Dlatego od początku ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku.