Co warto wiedzieć o kredytach z poręczycielem?

Co warto wiedzieć o kredytach z poręczycielem?

Co zrobić, gdy potrzebujesz kredytu, a znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej? W wielu sytuacjach rozwiązaniem jest wzięcie kredytu bez BIK, jednak często nawet instytucje pozabankowe odmawiają udzielenia kredytu osobom, których sytuacja finansowa jest zła. Jednak w takiej sytuacji możesz wziąć kredyt z poręczycielem — żyrant umożliwia firmie pozabankowej bardzo łatwe odzyskanie swoich należności. W tym artykule poznasz szczegóły tego, jak wygląda branie takiej pożyczki, jednak zacznijmy od podstaw.

Jak działa poręczanie kredytu?

Poręczenie kredytu jest wykorzystywane, gdy pożyczkobiorca ma niską zdolność kredytową. W normalnej sytuacji pożyczkodawca odrzuciłby wniosek o pożyczkę, jednak wzięcie zobowiązania z poręczycielem umożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Osoba będąca żyrantem zobowiązuje się do spłaty zobowiązania, jeżeli pożyczkobiorca tego nie zrobi. Dzięki temu wierzyciel w łatwy sposób może dochodzić swoich należności, gdy dojdzie do problemów ze spłatą zobowiązań. To sprawia, że poręczyciel bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Ze względu na to nie każdy może zostać żyrantem.

Wymagania wobec żyrantów

Żeby osoba mogła zostać żyrantem, musi mieć ukończone 18 lat oraz musi posiadać stałe, comiesięczne dochody. Ważne jest to, że źródło tych dochodów może być różne — osoba nie musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Żyrantem mogą zostać również właściciele firm, freelancerzy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie, a nawet emeryci i renciści (chociaż Ci do określonego wieku).

Oczywistym faktem jest, że żyrant kredytu musi mieć pozytywną zdolność finansową, a co za tym idzie, nie może posiadać zadłużenia oraz zajęć komorniczych. Bardzo przydatna będzie pozytywna historia kredytowa. Nie ma natomiast wymagań co do związku żyranta z pożyczkobiorcą — może być nim każda osoba, która spełnia powyższe wymagania. Mimo to osoby starające się o pożyczkę z oczywistych względów wybierają osoby, z którymi mają bliskie relacje.

Jakie obowiązki i prawa ma żyrant?

Najważniejszym obowiązkiem poręczyciela jest spłata zobowiązania, gdy nie zrobi tego pożyczkobiorca. Jednakże żyrant ma również pewne prawa, do najważniejszych należy możliwość żądania od pożyczkodawcy informacji o stanie spłaty kredytu oraz możliwość wglądu do aktualnej spłaty zadłużenia.

Ponadto instytucja, która udziela pożyczki, ma obowiązek powiadamiać żyranta o opóźnieniach w spłacie zobowiązania, jeżeli takowe nastąpią.

Wiele osób jednak zadaje sobie inne bardzo ważne pytanie.

Czy poręczyciel może wycofać się z umowy?

Po podpisaniu umowy wycofanie się z niej jest bardzo trudne. Dlatego też istotne jest, żeby dokładnie przemyśleć decyzję o pozostaniu żyrantem i zapoznać się ze swoimi obowiązkami.

Jednak istnieje też dobra wiadomość — istnieje możliwość, w której instytucja finansowa udzielająca pożyczki zwolni żyranta z jego obowiązków. Żeby do tego doszło:

- Pożyczkobiorca musi spłacać terminowo swoje zobowiązania.

- Osoba spłacająca zobowiązanie musi wyznaczyć inną formę zabezpieczenia długu.

- Pożyczkodawca musi wyrazić zgodę na zwolnienie żyranta z pełnionej przez niego funkcji.

Jednak będąc poręczycielem, trzeba liczyć się z tym, że będzie pełniło się taką funkcję przez cały okres trwania zobowiązania. Warto podkreślić, że jego nieterminowa spłata przez pożyczkobiorcę wyklucza możliwość wycofania się żyranta z umowy.

Zaciąganie innych zobowiązań przez poręczycieli

Niektóre osoby mogą wahać się przed zostaniem żyrantem ze względu na obawy przed wpływem takiej umowy na ich zdolność kredytową. Trzeba tutaj zaznaczyć, że osoba poręczająca kredyt nie ma żadnych przeciwwskazań przed zaciąganiem innych zobowiązań, jednocześnie poręczyciel ma naturalnie niższą zdolność kredytową. Instytucje finansowe udzielające pożyczek nie mają bowiem pewności, że w przyszłości żyrant nie będzie musiał spłacać dodatkowego zobowiązania.

To oznacza, że instytucje finansowe rozpatrując wniosek o pożyczkę żyranta, biorą pod uwagę to, że pełni on funkcję poręczyciela i uwzględniają ja w ocenie jego zdolności kredytowej.

Czym różni się poręczanie kredytów hipotecznych?

Na koniec warto wspomnieć o poręczeniu kredytu hipotecznego. Jest to zobowiązanie zaciągane najczęściej na dużą kwotę, a jedną z możliwych form jego zabezpieczenia jest właśnie poręczenie.

Jakie wymagania musi spełniać żyrant w takiej sytuacji?

Wymagania czysto teoretycznie są identyczne z tymi opisywanymi wcześniej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ze względu na wielkość kredytów hipotecznych osoba będąca żyrantem musi posiadać wysoki dochód oraz majątek będący zabezpieczeniem kredytu. Wiele instytucji finansowych daje po prostu możliwość osobie, która chce być żyrantem przystąpienie do kredytu jako współkredytobiorca. Warto rozważyć taką opcję, zwłaszcza że nie wymaga ona tego, żeby współkredytobiorca był właścicielem nieruchomości.