Pożyczka a kredyt

Dla wielu osób pożyczki i kredyty niczym się nie różnią. Dla wielu osób pożyczka i kredyt to po prostu synonim, inna nazwa tego samego. Jednak czy aby na pewno tak jest? Czy jedyną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest nazwa?

Podstawowa różnica pomiędzy kredytem a pożyczką — cel

Pierwszą i najważniejszą różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest cel. Kredyt musi być udzielony na ściśle określony cel. Kredytobiorca ma obowiązek wywiązać się z umowy i przeznaczyć środki na cel wskazany we wniosku.

Jeżeli przeznaczy je na inny cel, to może doświadczyć wielu nieprzyjemności. Jedną z konsekwencji może być konieczność natychmiastowego zwrotu kredytu.

Pożyczka nie ma takich wymogów. To z kolei sprawia, że pożyczkobiorca może przeznaczyć środki na to, na co chce. Nie musi określać przeznaczenia środków już przed podpisaniem umowy.

Formalności i czas oczekiwania na pożyczkę i kredyt

Kolejnym aspektem, który różni pożyczkę i kredyt, są formalności. Pożyczki pozabankowe wymagają znacznie mniejszej liczby formalności. Warto tu zaznaczyć, że większość rzetelnych pożyczkodawców sprawdza swoje wnioski, zdolność kredytową osób składających wniosek. Jednocześnie mniejsza ilość formalności sprawia, że są w stanie wniosek rozpatrzyć szybciej, natomiast Ty nie musisz dostarczać wielu dokumentów.

To wszystko przekłada się na czas oczekiwania na pieniądze. Kredyty są znacznie bardziej sformalizowane. Proces weryfikacji wniosku jest dłuższy, potrzebujesz większej liczby dokumentów. Pożyczki natomiast są znacznie prostsze w uzyskaniu.

Podsumowanie

Różnice pomiędzy pożyczką a kredytem wydają się niewielkie, jednak znacząco wpływają na komfort zaciągania zobowiązania. Branie pożyczek jest znacznie prostsze i przyjemniejsze. nie musisz określać celu pożyczki, formalności zajmują znacznie mniej czasu. To wszystko przekłada się też na to, że szybciej wiesz, czy otrzymałeś pieniądze, a jeżeli wniosek został pozytywnie rozpatrzony, to znajdą się one szybciej na twoim koncie.

Na koszty pożyczki składa się wiele czynników. Niektórzy konsumenci zapominają o kosztach związanych z opłatą przygotowawczą. Jest to jednorazowa opłata, za podjęcie czynności związanych z przygotowaniem pożyczki. Warto zastanowić się, co składa się na wysokość opłaty przygotowawczej i od czego zależy jej wysokość.

Czym dokładnie jest opłata przygotowawcza pożyczki?

Są to różnego rodzaju koszty, które ponosi pożyczkodawca, żeby móc udzielić pożyczki. Przykładowe koszty przygotowawcze, to:

- Sprawdzenie zdolności kredytowej.

- Przekazanie pieniędzy pożyczkobiorcy

Taką opłatą pobierają zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe. Jednocześnie warto podkreślić, że jest ona pobierana jednorazowo.

Co wpływa na wysokość opłaty przygotowawczej?

Czynników wpływających na wysokość opłaty przygotowawczej jest wiele. Wpływa na nią przede wszystkim kwota pożyczki i okres kredytowania. Warto zauważyć, że oba te czynniki wpływają oddzielnie, to oznacza, że:

- Ta sama kwota pożyczki dla różnych okresów spłaty może mieć różne opłaty przygotowawcze.

- Inna kwota pożyczki, dla tych samych okresów spłaty może mieć różne opłaty przygotowawcze. Koszty opłat przygotowawczych sprawdzisz w instytucji, której usługami jesteś zainteresowany. Większość firm dzisiaj udostępnia gotowe kalkulatory, które możesz bardzo prosto wykorzystać. Ponadto takie informacje znajdziesz w tabeli opłat, którą znajdziesz na stronie pożyczkodawcy.

Czym się różni opłata przygotowawcza od prowizji?

Warto tu wspomnieć jeszcze o prowizji pożyczkodawcy. Jest to kwota wypłacana na rzecz podmiotu za wykonanie określonej czynności prawnej. W przypadku instytucji finansowych taką czynnością może być np. udzielenie pożyczki.Natomiast do opłaty przygotowawczej zaliczane są wszystkie działania, które pożyczkodawca musi wykonać, żeby móc udzielić pożyczki.

Dla konsumenta główna różnica jest taka, że prowizja zostaje zwrócona w przypadku rezygnacji z pożyczki, jej część jest zwracana, gdy dojdzie do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Natomiast opłaty przygotowawcze nie są zwracane.

Podsumowanie

Przed wzięciem kredytu z całą pewnością warto sprawdzić wysokość opłaty przygotowawczej. Są to koszty, które poniesiesz i warto je uwzględnić podczas oceniania opłacalności kredytu. Może się okazać, że instytucja posiadająca pozornie wyższe oprocentowanie ma niższe dodatkowe opłaty. Dlatego warto wziąć to pod uwagę podczas wybierania pożyczkodawcy.

Zaciągnąłeś zobowiązania finansowe, jednak masz możliwość wcześniejszej spłaty rat? Z całą pewnością pozytywnie wpłynie to na budżet domowy w przyszłości. Jednak czy takie rozwiązanie niesie za sobą jakieś dodatkowe korzyści?

Dlaczego warto wcześniej spłacać kredyty i pożyczki?

Niektóre osoby boją się wcześniejszej spłaty pożyczki. Kiedyś taka decyzja wiązała się z poniesieniem dodatkowych kosztów, ponadto trzeba było spełnić warunki narzucone na pożyczkodawcę. Na szczęście dzisiejsze warunki wcześniejszej spłaty pożyczek są znacznie bardziej atrakcyjne dla pożyczkobiorców.

Dzięki temu, że wcześniej spłacisz kredyt, bank zwróci Ci część poniesionych kosztów. Co ważniejsze koszty zwrócone przez bank są proporcjonalne do okresu, w którym nie będziesz korzystać z kredytu.

Jak dużo pieniędzy zaoszczędzisz, zwracając spłacając wcześniej zobowiązanie?

Tu zależy wiele od zapisów w umowie z pożyczkodawcą. Całkowity koszt kredytu zostaje obniżony o koszty, które dotyczą okresy, o który skrócono zaś obowiązywania umowy. Ważne jest, że dotyczy to również kosztów, które poniesione zostały z góry, różnych kosztów jednorazowych.

Dlatego wcześniej spłacając kredyt, możesz liczyć, na:

- Uniknięcie odsetek, które byłyby liczone w kolejnych ratach.

- Uniknięcia opłacania kolejnych składek na ubezpieczenie.

- Zwrot jednorazowych kosztów, które ponosi klient w momencie podpisywania umowy (m.in. prowizji).

Warto o tym pamiętać, ponieważ pożyczkodawcy często niechętnie zwracają różnego rodzaju prowizje. Należy również pamiętać, że są one zwracane w sposób proporcjonalny, czyli jeżeli spłacasz kredyt w połowie, to otrzymujesz zwrot 50% kosztów, jeżeli skracasz czas trwania umowy o 10%, to otrzymujesz zwrot 10% kosztów.

Należy również pamiętać, że nie wszystkie koszty podlegają zwrotowi, wyłączone są z tego prawa m.in. opłaty notarialne.

Czy warto wcześniej spłacać zobowiązania finansowe?

Z jednej strony zobowiązania finansowe obciążają nasz budżet, z drugiej strony w momencie spłaty mocno go obciążają. Mimo wszystko, jednak jeżeli są możliwości, to warto wcześniej spłacać zobowiązania finansowe.

Dzięki temu po pierwsze oszczędzasz — nie ponosisz dodatkowych opłat, a część prowizji zostanie Ci zwrócona. Dodatkową korzyścią związaną z wcześniejszą spłatą kredytu jest to, że twój budżet w kolejnych miesiącach będzie znacznie poprawiony, a Ty nie będziesz się musiał przejmować, gdyby pojawiły się niespodziewane kłopoty finansowe.

Ponadto korzyścią z wcześniejszej spłaty jednego zobowiązania jest to, że poprawia się twoja zdolność kredytowa. Po pierwsze Ty spłaciłeś swoje zobowiązanie w czasie, a nawet przed terminem, dzięki czemu jesteś wiarygodnym klientem dla banków. Po drugie nie musisz spłacać co miesiąc swoich zobowiązań, co pozwala Ci zaciągnąć kolejne. Dlatego wcześniejsza spłata kredytu jest korzystna i jeżeli masz taką możliwość, to warto to zrobić.

Życie ludzkie jest pełne niespodziewanych wydarzeń. Wypadki, choroby, utrata pracy, problemy z wypłatą wynagrodzenia, czy też inne losowe zdarzenia — istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na płynność finansową. Konsekwencją takich losowych zdarzeń mogą być trudności ze spłatą zadłużenia. Oczywiście biorąc kredyt, pożyczkę trzeba pamiętać o konieczności jej spłaty, być na to przygotowanym. Jednak są sytuacje, których nie da się przewidzieć i warto wtedy się zastanowić co robić.

Przede wszystkim czytaj umowy pożyczkowe

To jest podstawa. Tak naprawdę instytucjom pozabankowym i bankom zależy na tym, żebyś spłacił pożyczkę. Dlatego dzisiaj istnieją różnego rodzaju udogodnienia dla klientów takie jak np. możliwość wstrzymania pożyczki na pewien okres.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka zapisów w umowie:

- Odsetki związane z opóźnieniami.

- Koszty upomnień.

Bardzo często każdy dzień zwłoki może skutkować dodatkowymi kosztami. Dlatego się z warunkami pożyczki lub kredytu przed zaciągnięciem zobowiązania.

Podstawą jest kontakt z firmą pożyczkową

Jeżeli spodziewasz się trudności ze spłatą kredytu, to jak najszybciej skontaktuj się ze swoim pożyczkodawcą. Jest to najlepsze rozwiązanie. Wiele osób popełnia ten błąd, że stara się zamieść sprawę pod dywan, liczą że “jakoś to będzie”, co wiąże się niestety z różnymi karami i przykrymi konsekwencjami.

Natomiast kontakt z wierzycielem pozwala znaleźć sprawne wyjście z sytuacji. Najważniejszy jest wcześniejszy kontakt i przekazanie mu informacji o możliwych trudnościach ze spłatą pożyczki oraz spytanie się o wyjście z sytuacji. Możliwych rozwiązań jest wiele, jednym z najczęstszych jest przedłużenie pożyczki albo przesunięcie płatności o pewien okres. Inną możliwością jest skorzystanie z oferty innej firmy pożyczkowej, w której rozłożyć spłatę na raty. Tutaj jednak trzeba być ostrożnym, żeby nie wpaść w spiralę zadłużenia.