Jakie zabezpieczenie długu wybrać?

Bardzo często, żeby wziąć zobowiązanie finansowe, potrzebne jest odpowiednie zabezpieczenie długu. Stanowi ono dla pożyczkodawcy zabezpieczenie w sytuacji, gdy pożyczkobiorca ma problemy ze spłatą długu. Niewiele osób wie, że istnieją dwa sposoby na zabezpieczenie długu — osobisty oraz rzeczowy.

Osobiste zabezpieczenie pożyczki

W przypadku osobistego zabezpieczenia pożyczki dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem za dług. Przykładem osobistego zabezpieczenia pożyczki jest cesja wierzytelności, pełnomocnictwo, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe lub po prostu weksel. Bardzo często osobiste zabezpieczenie pożyczki polega na tym, że pożyczkobiorca musi znaleźć osobę, która poręczy za niego. Dzięki temu pożyczkodawca w razie kłopotów z odzyskaniem pieniędzy zwróci się do poręczyciela.

Rzeczowe zabezpieczenie pożyczki

W tym przypadku dłużnik odpowiada tylko określoną częścią swojego majątku za dług. Przykładem takiego zabezpieczenia jest hipoteka, gdzie zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka, na którą został wzięty kredyt. Innym przykładem jest zastaw ogólny lub rejestrowy, kaucja bankowa, lub ubezpieczenie kredytu.

Czy zabezpieczenie długu jest potrzebne?

Warto zauważyć, że nie zawsze biorąc pożyczki, musisz dostarczyć zabezpieczenie długu. Dzisiaj oferta pożyczkodawców jest bardzo rozbudowana i można znaleźć pożyczki na różnych warunkach, w tym oferty bez BIK.

Warto też myśleć o budowaniu pozytywnej historii kredytowej, dzięki której twoja zdolność kredytowa będzie większa. To z kolei sprawi, że w wielu przypadkach nie będziesz potrzebował zabezpieczenia długu.

Natomiast samo zabezpieczenie pożyczki jest świetnym rozwiązaniem, dla wszystkich osób, które mają nie najlepszą zdolność kredytową, natomiast potrzebują wziąć pożyczkę.