Zadatek i zaliczka — czym się różnią?

Podpisując różne umowy, często można spotkać się z pojęciem zadatku lub zaliczki. Warto poznać różnice między zaliczką a zadatkiem, ponieważ pojęcia te są czasem używane jako synonimy, natomiast w praktyce oznaczają dwie różne rzeczy.

Czym jest zadatek, a czym jest zaliczka?

Zarówno zadatek, jak i zaliczka to pewna kwota, która jest wpłacona na cel umowy jeszcze przed wejściem jej w życie. Przykładowo zaliczka dla fotografa na ślub, dzięki któremu rezerwuje się jego usługi w tym dniu, albo zadatek przy kupowaniu domu, dzięki któremu rezerwuje się go. Wydaje się, że zaliczka i zadatek to pozornie to samo. Czym w takim razie się różnią?

Zaliczka i zadatek — różnice

Pierwsza różnica jest już w sposobie przekazania pieniędzy. Zadatek powinien być przekazany w momencie podpisywania umowy, natomiast zaliczka może być przekazana później.

Warto zauważyć, że zaliczka jest w pewnym sensie „przedpłatą” - kwota przekazana stronie mającej wykonać zlecenie jest liczona jako część wynagrodzenia. Gdy nie wykona ona zlecenia, możesz ubiegać się o zwrot zaliczki.

Zadatek natomiast ma natomiast w pewnym sensie gwarantować Ci, że zleceniobiorca wykona zlecenie. Z tego powodu zadatek nie musi przybrać formy gotówki, może być np. tabletem, biżuterią, albo inną rzeczą. W przypadku gdy druga strona nie wywiąże się z umowy, to strona, która zadatek wpłaciła, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Jaka jest maksymalna kwota zadatku?

Obecnie maksymalnej kwoty zadatku nie określają żadne ustawy. Warto jednocześnie zauważyć, że o ile zaliczka jest po prostu wpłaceniem części kwoty, która stanowi część przyszłego wynagrodzenia, to zadatek pełni funkcję zabezpieczenia transakcji.

Dlatego też nie powinien on sięgać dużych wartości. Zwyczajowo przyjęło się, że zadatek nie powinien przekraczać 30% kwoty, ponieważ inaczej może być traktowany jako zaliczka. A wtedy mogą być problemy z ubieganiem się np. o dwukrotny wyższy zwrot.