1. Co to jest status Pożyczkobiorcy?

To Pożyczkobiorca, który odpowiada wymaganiom niniejszego statusu:
• Osoba jest obywatelem Polski, posiadająca numer PESEL oraz polski dowód osobisty.
• Osoba, która ukończyła osiemnaście lat oraz nie przekroczyła siedemdziesiąt lat.
• Osoba nie posiadająca niepokrytych długów oraz historii w BIK i KRD.
• Zatrudniona osoba fizyczna.
• Osoba posiadająca porządną historię spłat,udzielonych wcześniej pożyczek.

2. Czy jest potrzebny zastaw na otrzymanie Pożyczki?

Na pobranie Pożyczki zastaw nie jest potrzebny.

3. Jaka jest jednorazowa opłata Potwierdzająca Rejestrację w systemie www.kredyt1000.pl?

Jednorazowa opłata Potwierdzająca Rejestrację w Internecie wynosi 1,00 zł.
• Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności, za błędy w treści przelewu, ani za błędne kwoty, wpłacane przez osobę, chcącą zarejestrować się w naszym serwisie.
• Każda kwota wpłacona z tytułu błędnej opłaty Potwierdzającej Rejestrację jest księgowana na koncie Klienta jako nadpłata. I jest natychmiast rozliczana na poczet Pożyczki w chwili jej udzielenia.
• Opłata Potwierdzająca Rejestrację – nie podlega zwrotowi.

4. W jaki sposób można wybrać warunki kredytu w systemie www.kredyt1000.pl?

Warunki Pożyczki można wybrać na stronie internetowej www.kredyt1000.pl logując się do strefy użytkownika.

5. W jaki sposób otrzymać Pożyczkę drogą Internetową?

Aby otrzymać pożyczkę przez Internet należy:
• Zarejestrować się.
• Przelać opłatę Rejestracyjną w kwocie 1,00 zł.
• Zalogować się do sfery użytkownika - wprowadzić swoje dane identyfikacyjne (ID) użytkownika i hasło.
• Wybrać najbardziej odpowiedni wariant z koszyka Pożyczek.
• Potwierdzić wybrane warunki Pożyczki hasłem.

6. Jakie dane potwierdzające tożsamość należy podać przy wypełnieniu formularzu rejestracyjnego w systemie www.kredyt1000.pl?

Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać następujące ścisłe dane:
• Imię i nazwisko
• Numer PESEL
• Serię i numer dowodu osobistego
• Adres zameldowania
• Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
• Adres poczty elektronicznej, na który Pożyczkodawca wysyła tymczasowe hasło.
• Numer telefonu komórkowego, na który mają być wysłane dane identyfikacyjne(ID) użytkownika.
• Określenie źródła i wysokości uzyskiwanego dochodu, wskazanie danych adresowych i kontaktowych pracodawcy
• Numer Indywidualnego Konta Bankowego wraz z oznaczeniem banku, na które ma być przekazana Pożyczka.

7. W jaki sposób zarejestrować się na stronie Internetowej www.kredyt1000.pl?

Aby zarejestrować się na stronie Internetowej www.kredyt1000.pl należy:
• wypełnić formularz rejestracyjny (według punktu 7)
• potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmie Poli Invest Sp. z o.o. w celach marketingowych na Ogólnych warunkach umowy Pożyczki
• zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz Regulaminem na Stronie Internetowej
• wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazach danych niesolidnych dłużników i na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu
• kliknąć na "Kontynuować rejestrację"
• wpłacić opłatę Potwierdzającą Rejestrację z Indywidualnego Konta Bankowego podanego w formularzu rejestracyjnym na konto Poli Invest Sp. z o.o., znajdujące się w tym samym banku. Jeżeli w ciągu 72 godzin opłata nie będzie dokonana, rejestracja zostanie usunięta.

8. Jaki należy podać tytuł wpłaty dokonując Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na stronie www.kredyt1000.pl?

Przelew potwierdzający Rejestrację musi być wykonany wyłącznie z Indywidualnego Konta Bankowego Klienta, które zostało wpisane w Formularzu Rejestracji.W innym wypadku Rejestracja nie zostanie potwierdzona!
Dokonując Przelewu Potwierdzającego Rejestrację należy podać następujące dane:
Nazwa odbiorcy - POLI INVEST Sp. z o.o.
Numer konta odbiorcy - Wybrać konto odbiorcy, znajdujące się w tym samym banku co i Państwa konto rozliczeniowe.
Adres: ul. Lityńskiego 16 B Lok 31, 16-400 Suwałki
Kod odbiorcy - KRS 0000337393
Kwota - 1,00 zł
Tytuł przelewu - należy wpisać określony tekst zawierający unikalny MD5 kod, który Klient otrzymał na stronie internetowej po poprawnym wypełnieniu Formularzu Rejestracji.

9. Kiedy i w jaki sposób otrzyma się ID użytkownika i tymczasowe hasło?

W ciągu kilku minut na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Rejestracyjnym wiadomością SMS wysyłamy ID użytkownika oraz tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, jeżeli:
• Przelew Potwierdzający Rejestrację jest uznany na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy. Przelew Potwierdzający Rejestrację wypełniony z tego konta, numer rachunku którego został wpisany w Formularzu Rejestracji.
• Tytuł wpłaty jest podany poprawnie.
• Opłata wykonana z Indywidualnego Konta Bankowego Klienta.
• Jesteś obywatelem Polski.

10. W jaki sposób zalogować się do strefy użytkownika w systemie www.kredyt1000.pl?

Logowanie do strefy użytkownika odbywa się przy wprowadzeniu otrzymanych ID użytkownika i tymczasowego hasła.

11. W jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki?

Należy:
• Być zarejestrowanym;
• Podać prawidłowy numer konta bankowego, na który należy przelać kwotę Pożyczki;
• Wybrać odpowiednie Indywidualne warunki Pożyczki z listy podanej na stronie internetowej;
• Potwierdzić wniosek kredytowy wprowadzając hasło;
Poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki:
• wyrazić zgodę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników,
• wyrazić zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu
• Kliknąć "Złożyć wniosek".

12. Czy otrzyma się odpowiedź o udzieleniu Pożyczki?

Na numer wskazanego telefonu komórkowego (p. 7) będzie wysłana wiadomość SMS o udzieleniu lub nieudzieleniu Pożyczki, jeżeli są spełnione lub niespełnione warunki statusu Pożyczkobiorcy.

13. Co powoduje opóźnienie realizacji Pożyczki, mimo iż są spełnione wymogi?

Przyczyny opóźnienia:
• Awarie systemowe.
• Z przyczyn osób trzecich.
• Duża liczba wniosków - co wiąże się z koniecznością oczekiwania w kolejce na przelew pożyczki.

14.Jakie dokumenty należy przesłać, aby otrzymać Pożyczkę?

Aby można było prawidłowo zweryfikować Twój wniosek o pożyczkę, niezbędne jest przesłanie do Biura Obsługi Klienta następujących dokumentów e-mailem:
- kopia dowodu osobistego, kopia pełnych wyciągów z konta osobistego, na które otrzymujesz wynagrodzenie, za okres ostatnich 3 miesięcy oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

15. Kto jest klientem lojalnym?

To Klient odpowiadający warunkom statusu Pożyczkobiorcy i posiadający w historii kredytowej systemu www.kredyt1000.pl sześć terminowo spłaconych Pożyczek.

16. Jaki jest okres zwrotu Pożyczki?

Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkę do dnia określonego w umowie bądź skorzystać z usługi - przedłużenia okresu Pożyczki.

17. W jaki sposób przedłużyć okres Pożyczki?

Należy:
• Być zarejestrowanym.
• Być Pożyczkobiorcą w systemie kredyt1000.pl.
Przedłużenie okresu Pożyczki zostanie aktywowane po:
• uiszczeniu należnych odsetek za udzielenie Pożyczki, składek ubezpieczeniowych i Opłat Administracyjnych, oraz odsetek za nieterminową spłatę i Monity. Wyżej wymienione opłaty należy wpłacić na wybrane konto Kredyt1000.pl, w tytule podać - PESEL Pożyczkobiorcy. Po dokonaniu wpłaty zaczyna się aktywizacja przedłużenia okresu Pożyczki ("Strefa użytkownika">Wniosek o przedłużeniu okresu Pożyczki).
• Zalogowaniu się na "Strefa użytkownika">Wniosek o przedłużeniu okresu Pożyczki - wybrać dowolne warunki przedłużenia Pożyczki.
• Zatwierdzeniu wniosku o przedłużeniu okresu Pożyczki hasłem.
Kliknąć "Złożyć wniosek".

18. Jakie dane należy wskazać dokonując spłaty Pożyczki poprzez bankowość elektroniczną lub w filii banku?

Dokonując opłat należy podać następujące dane:
• Dane Pożyczkodawcy ustalone w punkcie 8,
• Tytuł przelewu - numer PESEL Pożyczkobiorcy.

19. Kiedy Pożyczka nie zostanie uznana za spłaconą?

Pożyczka nie zostanie uznana za spłaconą gdy:
• zostaną nieprawidłowo podane dane Pożyczkodawcy;
• w tytule przelewu zostanie wpisany nieprawidłowy numer PESEL Pożyczkobiorcy.

20. Czy nadpłata jest zwracana Pożyczkobiorcy?

• Pożyczkodawca ma prawo do rozliczenia nadpłaty na poczet kolejnych Pożyczek;
• Pożyczkodawca po otrzymaniu pisemnego wniosku od Pożyczkobiorcy zwraca nadpłatę na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy po odjęciu opłaty za dokonanie przelewu;
• Opłata za zwrot nadpłaty wynosi 2zł.

21. Czy mogę dowiedzieć się ile złożyłem wniosków o udzielenie Pożyczki, ile jestem dłużny?

Po zalogowaniu do strefy użytkownika w punkcie Menu, "Moje Pożyczki" są zamieszczone następujące informacje:
• Bilans dnia zalogowania.
• Spis wniosków Pożyczek.
• Płatnośći.
• Szczegółowe sprawozdanie o wpłatach.

22. W jaki sposób dowiedzieć się o bilansie Pożyczki?

• Z numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym, wysłać wiadomość SMS z tekstem INFO na numer systemu +48 795 458 447.
Odpowiedź przesyłamy wiadomością SMS, w której podany będzie wskazany bilans na dzień dzisiejszy.

23. Jak należy postąpić przy utracie danych zalogowania lub zmianie danych?

• W przypadku utraty ID użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracyjnym wysłać wiadomość SMS na numer +48 795 458 447 z tekstem: ZGUBIL
Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS zawierającą jego ID użytkownika oraz tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji.
• W przypadku utraty/zmiany numeru telefonu, należy zalogować się do strefy użytkownika, menu "Ustawienia SMS" wprowadzić nowy numer telefonu, zrobić go podstawowym i potwierdzić zmiany, wprowadzając swoje hasło.
• W przypadku utraty/zmiany adresu poczty elektronicznej, należy zalogować się do strefy użytkownika, menu "Moje dane", zmienić swój adres poczty elektronicznej i potwierdzić zmiany, wprowadzając swoje hasło.
• W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany numeru telefonu komórkowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej. W tytule Przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy numer telefonu komórkowego, na który będzie podane ID użytkownika.
• W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej. W tytule Przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy adres poczty elektronicznej, na który będzie podane tymczasowe hasło.

24. Co należy zrobić w przypadku podania błędnego numeru PESEL podczas rejestracji?

Nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian w podanym numerze PESEL. Jedynym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi pod nr 698 290 110, a następnie ponowna rejestracja w systemie.

25. Co należy zrobić w przypadku zmiany lub podania błędnego numeru Rachunku Bankowego?

• W przypadku zmiany lub podania błędnego numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej. W tytule Przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy numer rachunku bankowego.

26. W jaki sposób zabezpieczona jest treść umowy?

Zabezpieczenie umowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas podpisania dokonuje się na podstawie technologii algorytmu MD5 hash, tzn. unikalnym i nieodzownym szeregiem symboli (liter i/lub liczb), które cały tekst obracają w szereg symboli unikalnych, ściśle odpowiadających treści tekstu, przy zmianie którego widoczna jest zmiana tekstu. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji na drugim etapie rejestracji podany jest tekst warunków umowy, zakodowany kodem MD5 hash, zaś podczas rejestracji zostaje wpisany numer PESEL osoby. W taki sposób są zabezpieczone prawa obu stron, tzn. Pożyczkodawcy i Klienta. Treść umowy nie podlega zmianie, jeżeli nie dokona się zmiany kodu MD5 hash.

27. W jakich godzinach odbywa się księgowanie opłat i sprawdzanie wniosków o udzielenie Pożyczki?

Czas pracy:
Poniedziałek- Piątek od 7:00 do 15:30 godz.

System zarządzania przedsiębiorstwa: CreditOnline © Wszystkie prawa zastrzeżone 2021, POLI INVEST Sp. z o.o. +48 698 290 110, info@kredyt1000.pl